Skip to content

Ofte stillede spørgsmål

Vi er dedikerede til løbende at besvare forespørgsler omkring vores koncept. På denne side præsenterer vi de mest almindelige spørgsmål, som vi modtager, sammen med deres svar.

Generelt

Hvad er ejerudvalgets rolle?

Ejerudvalget har en afgørende rolle i styringen af ejendomme. Deres ansvar omfatter at godkende indkøb af boliger på baggrund af anbefalinger fra Just-living.dk, at stå for godkendelse af betalinger, samt at tilbyde konsulentbistand og sparring til Just-living.dk i forbindelse med den løbende drift og vedligeholdelse af boligerne.

Er dette som timeshare?

Nej, det er en direkte ejerskabsmodel, hvor du ejer boligen og selskabet registreret på skødet.

Hvem bliver jeg medejer med?

Alle medejere mødes ved den stiftende generalforsamling for at underskrive samejeaftalen.

Er det muligt at forære ophold væk?

Ja, du kan frit invitere venner eller familie til at opholde sig i din bolig.

Skal jeg selv stå for rengøring?

Nej. Rengøring og linnedservice er inkluderet og organiseres af JustLiving.

Skal jeg betale ejendomsværdiskat i Danmark?

Ja. JustLiving yder rådgivning i forbindelse med selvangivelsen.

Er jeg medbestemmende i hele processen?

JustLiving tilbyder et nøglefærdigt produkt for at minimere din involvering i de mange detaljer undervejs. Ejere repræsenteres dog af et ejerudvalg, valgt af ejerkredsen, som samarbejder med JustLiving om udvælgelse af boligen og godkendelse af udbetalinge

Kan jeg udleje boligen, for eksempel gennem Airbnb?

Ja, udlejning er tilladt, ligesom udlån til venner og familie. For information om investeringsmuligheder med henblik på udlejning, kontakt os venligst.

Hvor mange ejere er der per bolig?

Der er 6 ejere per bolig.

Økonomi & jura

Information om de økonomiske aspekter ved JustLiving konceptet

Bliver vi beskattet af en 6-1 andel?

At eje en andel af en JustLiving feriebolig betragtes på samme måde som at eje en hel feriebolig direkte, hvilket indebærer, at parcelhusreglen er gældende. Dette indebærer, at fortjenesten fra salg eller brug af jeres andel af JustLiving ferieboligen ikke er skattepligtig i Danmark efter de aktuelle skattelovgivninger.

Når det kommer til et salg, skal I dog være opmærksomme på, at der kan være lokale regler for kapitalgevinstbeskatning, som træder i kraft, på samme måde som hvis I havde ejet en feriebolig selv i de pågældende lande.

Hvordan fungerer købsprocessen?

Når I har truffet beslutningen om at købe en andel i en JustLiving feriebolig, tilmelder I jer en forening. Derefter får I en bekræftelse på, at I har sikret jer en plads i den forening, I ønsker at være en del af. Før eller efter reservationen af pladsen inviteres I til et kaffemøde med JustLiving, som er en del af godkendelsesprocessen. Efter et vellykket kaffemøde, vil I modtage et sæt aftaledokumenter, som skal gennemgås og underskrives. Disse underskrevne dokumenter er jeres billet til det konstituerende møde, hvor alle deltagende familier mødes for første gang. Efter et succesfuldt møde indbetales købesummen, og derefter begynder søgningen efter boligen. Betalingen foretages altså først efter mødet med de andre familier, hvilket sikrer, at ingen uønskede familier bliver en del af foreningen, før I forpligter jer fuldt ud.  

Hvordan fastsættes prisen på jeres JustLiving feriebolig-andel ved salg?

I har selv ansvaret for at fastsætte både udbuds- og salgsprisen, præcis som når I sælger jeres egen ejendom. Prisen bestemmes i sidste ende af markedets udbud og efterspørgsel. JustLiving er klar til at assistere med prisfastsættelsen af jeres feriebolig-andel og tilbyder også hjælp til at finde en potentiel køber.

Kan jeg investere med virksomhedsmidler eller pensionsmidler?

Desværre nej. Dette er af skattetekniske årsager. Investering skal ske med private midler.

Hvordan sælger jeg min andel?

JustLiving kan assistere med salgsprocessen og det administrative arbejde.

Ejer vi reelt boligerne?

Ja, boligen ejes udelukkende af ejerkredsen.

Hvem råder over midlerne?

Midlerne forvaltes af ejerforeningen og frigives kun efter godkendelse.

Er der et honorar til JustLiving?

Ja. Det er vores forretningsmodel. Honoraret varierer og er specificeret i prospekterne for hver bolig.

Hvordan er skatteforholdene?

Skattebetalinger håndteres lokalt og med individuel rådgivning fra JustLiving.

Alt om boligen

Kriterier for boligvalg?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I cancel or change my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I cancel or change my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I cancel or change my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I cancel or change my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I cancel or change my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.